Правила внутрішнього трудовго розпорядку працівників райдержадміністрації