Підтримка галузі агропромислового розвитку у 2018 році

Підтримка галузі агропромислового розвитку у 2018 році 14 вересня 2018

На сьогодні одним з актуальних питань є придбання посівного матеріалу. Щоб розвивати галузь насінництва, робити її конкурентоздатною, а заразом підтримувати малих фермерів, уряд надає компенсацію за придбання насіннєвого матеріалу. Це дозволить підтримати як аграріїв, яким будуть повертатися кошти, так і українських виробників насіння.

Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації звертає Вашу увагу, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.

Відповідно до пункту 5 Постанови передбачено, що одним з напрямків фінансової підтримки є часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції.

Компенсується 80 відсотків вартості насіння (без ПДВ), але небільше 30 000 гривень на одне фермерське господарство або сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

Розраховувати на фінансову підтримку від держави можуть:

- фермерські господарства, у власності та/або користуванні яких перебуває не більше ніж 500 га земель с/г призначення та які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 млн грн;

- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, до складу яких входить не менше ніж 20 членів, серед яких повинні бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші — фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 га земель с/г призначення.

Для отримання такої компенсації передбачено, що суб’єкти господарювання, які підпадають під дію цієї Постанови, подають до державного банку або банку, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, заявку та підтвердні документи.

Крім того, серед сільськогосподарських підприємств, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий рік до 20 млн. гривень, щодо можливості отримання ними у поточному році державної підтримки, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (із змінами).

Компенсацію у розмірі облікової ставки Національного банку України можна отримати за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.