Інформує Валківський РЦЗ

Інформує Валківський РЦЗ 16 квітня 2018

Інформація для осіб віком старше 45 років!                                                 

Шановні громадяни!

За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви відповідаєте наступним вимогам:

• вік – старше 45 років;

• страховий стаж – не менше як 15 років; 

• маєте професійно-технічну або вищу освіту;

• не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

• не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

• не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

• не отримували ваучер раніше.

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер. Особа здійснює вибір професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форму та місце навчання.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:

• паспорт;

• трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;

• документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
• реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття).

 З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

 Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

Видача ваучерів особам здійснюється відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами). Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації для навчання, за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 817/27262.

За більш детальною інформацією звертайтесь, до спеціалістів Валківського районного центру зайнятості за адресою: м. Валки, проспект. Григорія Сковороди 1-А або за тел. 5-11-34.