Нова Громадська рада розпочала свою роботу

Нова Громадська рада розпочала свою роботу 13 березня 2018

Сьогодні у районній державній адміністрації відбулись установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для формування складу Громадської ради при Валківській райдержадміністрації. В ході роботи було заслухано інформацію голови громадської ради попереднього скликання Ольги Бабенко про проведену роботу, обрано членів громадської ради на наступні два роки в кількості 10 осіб у такому складі:

1.

БАБЕНКО

Ольга Дмитрівна

голова районної організації профспілки працівників освіти і науки, голова ради

 

 

 

2.

КЛОЧКО

Валентина Яківна

голова Валківської районної організації ветеранів, заступник голови ради

 

 

 

3.

ВАРИЧ

Богдан Володимирович

голова Благодійного  фонду «Сприяння розвитку Валківщини»

 

 

 

4.

ЄВТУШЕНКО

Валентина Михайлівна

член районної організації «Спілка  журналістів Харківщини»

 

 

 

5.

КРИКУН

Микола Володимирович

голова громадської організації "Валківська Районна федерація футболу"

 

 

 

6.

КУРИСЬКО

Іван Володимирович

член громадської  організації «Товариство інвалідів Валківського району Харківської області Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

 

 

 

7.

СТЕПАНЕНКО

Валерій Ігорович

член громадської  організації рибалок-любителів «Валківські рибалки»

 

 

 

8.

ТИМОШЕНКО

Ольга Володимирівна

член Валківської  районної  організації «Профспілка працівників культури і туризму

 

 

 

9.

ХАРЧЕНКО

Олександр Леонідович

член Громадської  організації «Спілка ветеранів АТО Валківського району»

 

 

 

10.

ШАПОВАЛ

Тетяна Володимирівна

регіональний експерт Благодійного  фонду соціального розвитку Харківської області

 Наступне засідання громадської ради при Валківській районній державній адміністрації  вирішено провести 03 квітня 2018 року та затвердити план роботи на перше півріччя 2018 року.

 

Довідка:

Громадська рада при Валківській районній державній адміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами), для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. 

У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Положення про громадську раду погоджується районною державною адміністрацією та схвалюється на засіданні громадської ради.

Основними завданнями громадської ради є:

Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.

Здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади.

Сприяння врахуванню Валківською районною державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

Готує та подає Валківській районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.

Готує та подає Валківській районній державній адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.

Подає Валківській районній державній адміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи районної державної адміністрації.

Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

Здійснює громадський контроль за врахуванням Валківською районною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням державною адміністрацією нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Валківської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Збирає, узагальнює та подає Валківській районній державній адміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці.

Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Громадська рада має право:

Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).

Залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.

Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.

Отримувати від Валківської районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщені структурні підрозділи Валківської районної державної адміністрації.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.