Про затвердження Програми підтримки діяльності і відкритості у роботі Валківської районної державної адміністрації та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Валківською районною радою у 2018 році

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХХІІІ сесія VIІ скликання

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 лютого 2018 року                                                                                                                                                                                                                                                   № - VII

 

 

Про затвердження Програми підтримки діяльності і відкритості у роботі Валківської районної державної адміністрації

та фінансового забезпечення для здійснення

повноважень, делегованих Валківською

районною радою у 2018 році

 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», розглянувши подання Валківської районної державної адміністрації від 19 січня 2018 року № 01-44/226, висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики, з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання якісних адміністративних послуг громадянами району, забезпечення безперебійного функціонування структурних підрозділів районної державної адміністрації:

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму підтримки діяльності і відкритості у роботі Валківської районної державної адміністрації та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Валківською районною радою у 2018 році/ далі – Програма / (Додається).

2. Районній державній адміністрації, виходячи із реальних можливостей районного бюджету, передбачати відповідні кошти на реалізацію заходів Програми та направляти відповідне фінансування на виконання її завдань і заходів.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільну постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики (голова - Дубовик О. О.).


 

Голова районної ради                                                  В. Оноша

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підтримки діяльності і відкритості у роботі Валківської районної державної адміністрації

та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих

Валківською районною радою

у 2018 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

Харківська область

місто Валки

2018 рік

І. Загальні положення

Одним зі стратегічних завдань сучасного державотворення України є запровадження нової ідеології функціонування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення належної реалізації прав і сво- бод громадян та надання громадянам якісних послуг (державних, адміністра- тивних, управлінських та громадських). Перетворення сьогодення вимагають розбудови сервісної демократичної держави, що має базуватися на наданні громадянам дійсно ефективних послуг, і пріоритетним фактором має бути якість.

Налагодження повноцінного діалогу між владою і суспільством у період проведення реформ потребує системи комунікацій, що не тільки розрахована на розповсюдження інформації, а й передбачає налагодження двостороннього діалогу з метою залучення громадськості до процесу прийняття рішень. Перехід до суспільства сталого розвитку дає громадянам право знати про діяльність влади, а владі – обов’язок своєчасно і в повному обсязі надавати інформацію громадянам та задовольняти їхні потреби.

У сучасних умовах місцевим органам влади й управління надана можливість вирішувати проблеми розвитку регіонів на основі власної фінансово-економічної бази, ефективного використання комунальної власності, територіальних ресурсів і надання законодавством повноважень.

Функції районної державної адміністрації відзначаються багатоманітністю й охоплюють майже всі сфери суспільного життя на території району.

Серед них пріоритетною безумовно є правозастосовча, оскільки органи виконавчої влади на місцях повинні забезпечувати виконання Конституції, законів України, актів Президента і Кабінету Міністрів України, а також інших органів виконавчої влади вищого рівня в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Компетенцію районної державної адміністрації складають її власні повноваження, а також повноваження, делеговані їй Валківською районною радою.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма

Для забезпечення функцій покладених державою на районну державну адміністрацію та виконання повноважень, делегованих їй районною радою необхідне достатнє фінансування.

Однак, районна державна адміністрація зазнає значних труднощів у фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні. Фінансування видатків районної державної адміністрації на 2018 рік, аналогічно як і в попередні бюджетні роки, не забезпечує витрати на виконання повноважень в повному обсязі, згідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації».   

Центр надання адміністративних послуг на сьогодні є однією з найкращих організаційних форм взаємодії влади і громади. Надзвичайно важливим завданням Центру є створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами та суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади. Завдяки Центру за принципом «єдиного офісу» і «відкритого простору», в межах одного приміщення різні органи влади (відділ у Валківському районі міжрайонного управління у Валківському та Коломацькому районах ГУ Держгеокадастру у Харківській області, управління Держпродспоживслужби у Валківському районі, Валківський РС ГУДМС України в Харківській області, відділ реєстрації Валківської міської ради, сектор з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань районної державної адміністрації) зможуть зручно та швидко обслуговувати населення. Для цього необхідно і надалі проводити побудову ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом належного матеріально-технічного та програмного забезпечення Центру надання адміністративних послуг.

Ще одним із проблемних питань залишаються умови зберігання архівних документів (до моменту їх передачі на постійне зберігання до районного архіву) в архівному підрозділі районної державної адміністрації, приміщення якого повинно відповідати певним стандартам.

Протягом останніх років проблемними питаннями залишаються:

- утримання адміністративних будівель та їх ремонт;

- оплата за послуги теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення, послуги зв’язку;

- придбання канцелярських товарів (папір ксероксний, папір факсовий, папки, конверти, марки, архівні коробки та інше);

- заправка та придбання картриджів, придбання та ремонт комп’ютерного обладнання, телефонних апаратів, придбання ліцензійного програмного забезпечення;

- встановлення охоронно-пожежної сигналізації;

- вентиляція підвального приміщення;

- придбання та встановлення стелажного обладнання для документів які знаходяться на довготривалому або постійному зберіганні в архівному підрозділі районної державної адміністрації та ряд інших.

 

На недостатньо ефективному рівні знаходиться інформаційно–комунікаційна мережа райдержадміністрації. Вкрай необхідним є придбання програмного забезпечення та створення єдиної комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).

Для забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення делегованих повноважень, переданих районною радою та функцій покладених державою, з метою оперативного вивчення та розв’язання соціально-економічних проблем району, райдержадміністрації необхідно:

- брати участь у виїзних тематичних семінарах, нарадах на території населених пунктів району;

- здійснювати перевірки виконання делегованих повноважень;

- проводити обстеження та зустрічі із громадами району в частині медичного забезпечення та надання освітніх послуг;

- здійснення супроводу реформи місцевого самоврядування з урахуванням потреб території;

- забезпечити функціонування програмно-технічного комплексу аналітично-інформаційної системи «Місцеві бюджети рівня міста, району 2006»;

- забезпечити вивчення, обстеження та ліквідацію екологічних наслідків на території населених пунктів району;

- удосконалити мережі інформаційно-технічної системи райдержадміністрації задля підвищення якості надання управлінських функцій апаратом райдержадміністрації для виконання основних поставлених завдань;

- відповідно до встановленого порядку, брати участь у відзначенні свят державного, обласного, загальнорайонного та місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій. Дані заходи сприяють консолідації суспільства, налагодженню діалогу між владою та громадськістю, вихованню патріотизму;

- проводити семінари для працівників закладів освіти, культури, місцевого самоврядування, громадськості тощо, сприяти реалізації державної політики України щодо її європейської перспективи.

Належного фінансового забезпечення потребує процедура нагородження жителів району, які досягли певних здобутків у професійній діяльності, успішних підприємств, організацій, установ, а відповідно і вручення їм Почесних грамот, цінних подарунків, інших нагород райдержадміністрації. Кошти потрібно передбачити і на організацію представницьких заходів райдержадміністрації (придбання букетів, сувенірів тощо), організацію зустрічей обласних делегацій, а також на поточні видатки для підготовки і проведення виборів, інші заходи.

Проведення вищевказаних заходів потребує відповідного фінансування, однак, фінансування із державного бюджету, кошторисом на 2018 рік непередбачено.

Потреба коштів для забезпечення виконання визначених законодавством функцій та завдань апаратом та структурними підрозділами районної державної адміністрації на 2018 рік наведена в додатку.

Реалізація Програми дозволить райдержадміністрації:

  • реалізувати повноваження власні та делеговані їй Валківською районною радою в повному обсязі;

  • забезпечити належне надання громадянам якісних послуг (державних, адміністративних, управлінських та громадських);

  • створити належні умови праці для працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Метою програми є:

1) створення умов для забезпечення діяльності Валківської районної державної адміністрації щодо виконання державної регіональної політики, створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку району;

2) підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи шляхом співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування;

3) створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для реалізації конституційних прав і свобод громадян; забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території району, розбудови громадянського суспільства; забезпечення відкритості в діяльності районної державної адміністрації;

4) підтримка налагодженої співпраці з громадськими, релігійними та національно-культурними організаціями;

5) організація та відзначення свят, пам’ятних дат та історичних подій державного, обласного, загальногорайонного та місцевого значення;

6) увічнення пам’яті видатних людей, підтримка учасників АТО та їх сімей, посилення соціального захисту в сучасних економічних умовах вразливих верств населення та інших категорій громадян району;

7) забезпечення виконання повноважень, делегованих Валківською районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються апаратом та структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації;

9) проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та практичної допомоги з удосконалення організації виконання делегованих повноважень, підготовка пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

10) організація та проведення роботи з питань децентралізації, об’єднання територіальних громад;

Основними завданнями даної Програми є:

- забезпечення виконання делегованих Валківською районною радою повноважень, передбачених ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- забезпечення виконання Програми соціально-економічного розвитку району та інших галузевих районних програм;

- взаємодія районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвиткутериторій громад району.

 

III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення цієї Програми здійснюється за рахунок:

- коштів районного бюджету, виходячи з реальних можливостей районного бюджету на відповідний бюджетний рік;

- коштів місцевих бюджетів та відповідних міжбюджетних трансфертів;

- коштів, передбачених у кошторисах бюджетних установ.

ІV. Очікувані результати

Розвиток району – це суб’єктивний процес, що відбувається під впливом управлінських заходів з боку районної державної адміністрації у тісній співпраці з районною радою та міською, селищними, сільськими радами району.

Розвиток території району – комплексний процес, що приводить до змін умов життя людей та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку адміністративно – територіальних одиниць району, підвищення їх конкурентоспроможності.

У результаті виконання програми очікується:

- виконання в більш якісній мірі власних та делегованих повноважень структурними підрозділами районної державної адміністрації;

- покращення надання адміністративних послуг населенню району та створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для реалізації конституційних прав і свобод громадян;

- забезпечення належного функціонування в районі Центру надання адміністративних послуг, що в кінцевому результаті дасть широкі інформаційні можливості для забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- створення належних умов для забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- збільшення кількості та якості інформації для покращення інвестиційного, економічного та культурного потенціалу району;

- підвищення якості роботи з питань формування спроможних територіальни громад району;

- встановлення ліцензійного програмного забезпечення та створення комплексної системи захисту інформації для запобігання ураження інформаційних систем райдержадміністрації;

- забезпечення якісного упорядкування та  передачі документів райдержадміністрації в районний архів на постійне зберігання;

- покращення умов зберігання архівних документів згідно встановлених державних стандартів.

 

                             Основні заходи Програми, орієнтовні обсяги фінансування

 

п/п

Заходи Програми

Обсяги фінансування 2018 рік

(тис. грн.)

  1.  

Організація та відзначення свят державного та загально районного значення, пам’ятних дат та історичних подій (придбання грамот, подяк, подарунків, тематичних знаків, квітів, тощо)

35,3

  1.  

Представницькі заходи, зустрічі офіційних делегацій (виготовлення та придбання державної та районної символіки, сувенірів)

20,0

  1.  

Створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для забезпечення функціонування структурних підрозділів районної державної адміністрації з метою надання громадянам якісних адміністративних послуг:

-технічне обслуговування, ремонт та придбання комп’ютерного обладнання, картриджів;

-придбання паперу, архівних коробок;

-придбання ліцензійного програмного забезпечення та флеш носіїв;

-придбання господарчих товарів;.

-виготовлення печаток, штампів;

-придбання вогнегасників;

-встановлення вхідних дверей в адмінприміщенні;

-придбання меблів для службових кабінетів в яких надаються адмінпослуги громадянам

та інше

204,2

  1.  

Забезпечення утримання приміщень адмінбудівель у належному санітарно-технічному стані

6,5

  1.  

Забезпечення адмінбудівель послугами з теплопостачання, водопостачання, енергозабезпечення та послуги зв’язку

100,0

 

 

Заступник голови районної ради                                Ю. Яцина